_اصلا یادم نبود چهارشنبه تعطیلی ه .وقتی تو خونه باشی وتقویمت هم پشت درباشه .تازه اشتباه چاپی هم داشته باشه وتعطیلاتش رو یه روز باید ببری جلوتر همین می شه دیگه .یادت میره کی تعطیل ه وکی هم تعطیل نیست.

_پسرک چهاردست وپا راه میره واز هر چیزی هم که گیرش بیاد می گیره که بلند بشه واین یعنی روزای سخت برای من که باید حواسم بیشتر از قبل بهش جمع باشه .بدیش اینه که خوابش هم کمه .شبا خیلی زود بخوابه 12 شب ه .اگه ساعت ده میخوابید خودش کلی تایم می شد ومن تا 12 شب کنفیکون میکردم .صبا در حد ناهار وگاهی هم لباس شستنه .بیشتر از این نمی شه .همچنان به روشن کرن لپ تاپ حساسیت دار ومن باید هرزگاهی شبا وبم رو اپ کنم.

_ چهارشنبه صب بعد از بیدارشدن از خواب وخوردن صبحونه .شال وکلاه کردیم که شازده پسررو بریم هوا خوری .جاتون خالی رفتیم زشک ویه جا قزل کباب خوردیم .خیلی عالی بود مخصوصا که پلو رو تو دیگ مسی سرو کرد.بعدش هم رفیتم میدون اسب سواری که به پسرک اسب نشون بدیم .چه حالی کرد اونجا .عشق میکرد یه حیوون بزرگ کنارشه .کمی هم رو تاپ نشست ولذت برد فک میکنم بیشتر از جایی که من قزل کباب شده خوردم !!_ من وپسرک نداریم که __پنجشنب صب به نظافت خونه گذشت .خیلی روحیه ام عوض میشه .سر 5 روز واقعا خونه احتیاج به تمیز کاری داره .تازه این مابین من خودم جارو هم می کشم.اونروز ظهر وهمین طور شبش گلپسر برای خوابش منو اذیت کرد .حسابی از کوره دررفتم .اخه نه گذاشت کار کنم نه به خودم برسم ولاک دست عوض کنم ونه اینکه خوابید .ظهر خیلی کم خوابید وشب بردمش حموم که بعدش حسابی خسته بشه وخوابش ببره .خیلی هم زود نبود ساعت 11 شب بود که نخوابید .کلا چی خسته باشه چی نباشه وچی ظهر بخوابه وچی نخوابه همون ساعت 12 شب میخوابه !!
منم خسته شده بودم داشتم غرغر میکردم وشکایتش رو به باباش که شازده وسط حرفهام هی اه میگفت اونم با حالت دعوا ولج !!.خداییش این کارش عین اب سردی بود که روم ریختن .همه خستگیم دررفت وحسابی نوازشش کردم که بخوابه .یه همچین پسرک لوس وزود رنجی من دارم .
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید