چاره کار!

 

 

 1_مقاومت کردن دیگه بسه.کمکی داشتن وخیلی مواقع غذا ازبیرون گرفتن وشبها ددر بودن وفشاراوردن رو اقامون اینا که کمک کنه یا غرزدن های بجا ونابجا و...هیچکدوم چاره ساز نیست.

هیچکدوم اینا راه کاروچاره نهایی نیست. نهایت یه مسکن ه اونم برای ساعتی نه حتی برای یه روز.

 

2_بالا وپایین کردم وبه گذشته وحالم فکرکردم که ببینم مشکل اساسی کجاست؟ ...شب می نشستم ویه سریالی می دیدم .مهمونی هامون به کمتر از یک سوم ویک چهارم رسیده.منم خیلی اهل ددر وبیرون رفتن نبودم .ولی همون گاهی یه دورزدن ولباس خریدنهای تنهایم و...همه اینا از دست رفته.من شاکرخدام که فرشته ای مثل فندق رو سخاوتمندانه بهم بخشیده.ولی این مشکل ها هم هست.

 

3_ عین من دست تنهااید .هیچ کسی نیست که با خیال راحت بتونید هفته ای یه بار هم شده فندق رو پیشش بذارید .بیشتراز این مقاومت نکنید.

تو همین هفته اقدام میکنم برای مهد ساعتی گذاشتن.اوایل خودم پیشش میمونم تا اونور سال بشه. نهایت هفته ای یه روز بذارمش مهد .بذارمش مهد وخودم فقط تو خونه لم بدم واسترس هیچی رونداشته باشم.بهترین کارهمینه.

/ 0 نظر / 2 بازدید