چرا من این همه بدلیجات دوس دارم ولی نمیتونم انتخاب کنم.شاید الان فک میکنم موقع استفاده اش نیس.به اندازه کافی وقتی فندق بغلمه دک وپزم بهم میریزه دیگه دوسه تا انگشتر ودستبند بیشتر میتونه کلافه ام کنه!

فریحا فعلا تنها سریالی ه که میبینم.

تلفن زنگ زده وخبر از بی ابی فردا داد.از کله صب تا عصر.دست به دامن پسرکم که شماره دو رو زودتر انجام بده.هرچند منبع داربم.ولی اون باشه برای دوش روزانه.

این دومین هفته ای که طبق برنامه نظآفتیم عمل میکنم وموفق هم بودم .کمی ازبرنامه جلوترم اخه سه شنبه صب میرم خونه نفیسه.تو هفته اینده یه کارگرجدید هم میارم.برعکسه....مهموندارم.

/ 0 نظر / 2 بازدید