_پسرک خوابیده.چندبارسرماخوردگی البته ازنوع خفیف پشت سرهم.حمومش کردم وکمی بازی کرد وخسبید .منم از خرخرهای عشقولیم خوابم نبرد!

_ امشب مهمونی دعوتم .میدونم بهتراز مهمونی هفته قبل ه.حداقل بچه ای نیست تا پسرک رو اذیت کنه.همش تقصیر خواهرزاده های عاقل ومهربونمه .من وعادت دادن به اینکه بچه ها خوبن.
اون بچه هم بد نبود اصلا بچه ها بد نیستن. فقط حسودبود واجازه نفس کشیدن به پسرک نداد.کل مهمونی مواظبش بودم وهیچی نفهمیدم ومحکوم شدم به وسواس بودن رو بچه وازاخرهم اون بلا.

_دست ودلم به کاری نمیره.باید حاضر بشم.لاک دستام پریده .میتونم به ناخن پام هم بخاطر پوشش جوراب لاک نزنم.ولی موهای صافم چی؟...بیگودی میخواد یا دستگاه ویو کردن.ازهمه بدتر سرراه خریددارم.

من تحمل شفیره بودن روندارم!!
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید