فقط یه مرد میتونه !!

_ برای اینکه خوب درک کنید چی میگم خوب تجسم کنید !!


_ یه کمد دیواری پر لباس ولی بی نهایت مرتب رو تجسم کنید که همه چوب لباسی هاش یه شکل ویه اندازه س.از یه طرف که کمتر اون در هم باز میشه لباس ها به ترتیب چیده شدند.

کت شلوارها ،کت تک ،پیراهنهای مهمونی،شلوارهای مهمونی یا اونهایی که درحال حاضر دم دست کمتر استفاده میشن.شلوارهای رنگی ،پیراهن های استین بلند دم دستی،پیراهن های استین کوتاه وشلوارهای دم دستی به همین ترتیبی که نوشتم.

_ یعنی وقتی در کمد لباس باز میشه اول شلوارهای دم دستی ه وبعد پیراهن های استین کوتاه و....تا اخر.

همونطور که گفتم به ندرت در دیگه کمد باز میشه.

_ مواقعی که مهمونی میریم لباس همسری رو من انتخاب میکنم وبیرون کمد میذآرم.وهیچ اتفاق خاصی. هم نمی افته.

_ ولی باید فقط یه مرد باشی که تو اوج سرما وبرف ریزون بری از اون پشت مشت های کمدت نازک ترین شلوار پارچه ایی موجود رو دربیاری وبپوشی.
ودقیقا این کاررو تو اوج گرما وخرما پزون بکنی وضخیم ترین شلوار پارچه ای رو دربیاری وپات کنی وذوق هم بکنی.

_اونوقت من این شلوار پارچه ایی ها رو چپوندم اون ته کمد که اصلا برای دمدستی پوشیده نشه.
_بخاطر فندق وکثیف کردن شلوارها ترجیح میدم همسری جین یا کتون بپوشه واسه همین این مدل شلوارهاشو اون ته کمد گذاشتم_


_فقط باید یه مرد باشی که بتونی دراوج عجله داشتن برای سرکاررفتن لباس از ته کمدت دربیاری وبرای یه مهمونی هم لباس های دم دستی رو به تنت بکشی !!


میفهمی؟؟...فقط باید یه مرد باشی!

/ 0 نظر / 38 بازدید