_ اخر هفته خوبی داشتم .
_چهارشنبه طلسم رو شکستیم و با زهرا رفتیم دیدنی بی بی نفیسه که رفته بود تو چهارماهگیش.بعد هم رفتم خونه خواهری ویه سرهم خیاطی وسفارش لباس دادم برای تولد گلپسر.

_ پنجشنه شب هم تولد دعوت شدیم.صبحش اقای... که دوست این عشقولی ه .میره شرکت این عشقولی ومی گه میخواد خانومش روبرای تولدش سورپرایز کنه واین عشقولی انگلیس !! منم یه طرح میده اخرش.
قرار شده بود مهمونا تا ساعت هشت ونیم سرجمع بشن تو خونه .خواهر خانومه هم خانومه رو به بهونه خرید بکشه بیرون تا ساعت نه شب واین وسط هم شوهره با خانوم برادر زنش بره بیرون طوری که خانومش اونا رو ببینه جوری که زن بردارش شناسایی نشه .البته قبلش هم مرد به خانومش گفته میخواد تو خونه با دوستاش باشه وخلاصه کاری کنه اخر شک برانگیختن .این وسط خواهر خانومه هم که خانومه رو به بهونه بازارگردی بیرون برده بود هی هیزم بیار معرکه بشه وبگه ماشین شوهرش رودیده که یه خانومی هم کنارشه ...دردسرتون ندم .پشت در داشت دعوا می شد که مرده دررو باز کرد ودست خانومش رو کشید واورد تو اونوقت برقا روشن شد واهنگ تولد و...هنوز داشت دست خانومش میلرزید خیلی باحال شده بود .شب تا ساعت 2 اونجا بودیم وبه بهونه بی بی زودتر اومدیم خونه.

_ صب پنجشنبه که این عشقولی گفت تولددعوتیم ماتم گرفتم .بخاطر بی لباسی که قبلا توضیح دادم .سریع زنگ زدم به خیاطم که اگه کمی پارچه اون پیراهن رو گرفته برام با اژانس بفرسته که دیدم ای دل غافل ...اونم دست رو دست گذاشته .لباسی که حاضری گرفته بودم ساده بود ولی بهم میومد که متاسفانه زیر بغلش بخاطر مام تیره شده بود وجالب نبود بپوشمش. عملا بی لباس بودم.تنها چیزی که بعد از خیاطی به ذهنم رسید زنگ زدن به فروشگاهی بود که همون تونیک حاضری رو گرفتم .که ببینم ساعت کار بعد از ظهرش از کی ه؟ وامید داشتم بتونم یه چیزی از اونجا بگیرم.
برعکس این عشقولی هم ساعت 5 با یکی تو شرکتش قرارداشت .دیدم گلپسر بعدناهاروجمع وجور کردنام که نخوابید .سریع دادمش دست این عشقولی وحاضر شدم وبا عشقولی هام رفتیم همون فروشگاه که اصلا اطرافش جا پارک نداره که بماند یه طرفه ووردممنوع ودرد وکوفت هم داره !
حالا رفتم تو فروشگاه از اون مدل تونیک نداشت .متاسفانه رکال ها هم مرتب نبود می دیدی اولش یه مدل گذاشتن ووسطش یه مدل دیگه ست.واسه همون به خانومه گفتم بچه ام نمیزاره . مدل لبس بااین مشخصات وسایز من هرچی داره بیاره ببینم.ماشالله طرف ماست ...خوبه وضعیت اقتصادی مردم خرابه .رفتم دوتا فروشگاه دیگه اشون ودیدم نخیر.... دارم عملا بی لباس می مونم .برگشتیم که بریم .این عشقولی یه مدل پشت ویترین نشونم داد.به خانومه گفتم خوبه اولش توضیح دادم که باید حتما لباس بگیرم وبچه ام هم نمیزاره ..باز صدرحمت به ماست !!...خلاصه از همون مدل لباس پشت ویترین که یه پیراهن مدل مدی تمام مشکی ساده بود برداشتم واومدیم خونه .
سریع با گلپسر دوش گرفتم وفک کنم کمی هم تونستم بخوابونشم.لاک دست وپام رو هم عوض کردم .تا این عشقولی اومد ودوش گرفت .بعد منم میکاپ کردم ودرکمال تعجب وخوشحالی تونستم موهام رو هم جینگولی کنم وبرم به سمت تولدی که خانومه تا سر حد استرس و مرگ سورپرایز شده بود.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید